شرکت : نوین سیستم

به مدیریت :  آقای  حسین حسنوند

تلفن شرکت : 06635221734

تلفن همراه :  09163675582

آدرس: استان لرستان.شهرستان الشتر.خیابان کاشانی.روبروی پارک شهید استویی.