شرکت: زرین پگاه

به‌مدیریت:  آقای سید‌حسن‌حسینی  

تلفن:  01133605747

نشانی:استان مازندران . شهرستان ساری . خیابان بعثت . کوی آزادی . نرسیده به مسجد نبی . نبش موسسه کاسپین