شرکت : زرین پگاه

به مدیریت :  آقای سید حسن حسینی  

تلفن :  01133605747

آدرس: استان مازندران . شهرستان ساری . خیابان بعثت . کوی آزادی . نرسیده به مسجد نبی . نبش موسسه کاسپین