فروشگاه: رایان ویستا

به‌مدیریت:  آقای مهدی وارسته

تلفن:  03154228910

موبایل: 09139614750

نشانی: استان اصفهان . شهرستان نظنز. بُلوار طالقانی . روبه‌روی بانک ملت