منو اصلی

Dell E-Port -DockingStationداک استیشن دل

Dell E-Port -DockingStationداک استیشن دل

Dell E-Port Docking Station 

Precision & Latitude

 

داک استیشن Docking Station مناسب جهت کارگاهها و محیطهای سخت صنعتی

 

مشخصات :Docking Station Dell E-Port

Docking Station Advance For Latitude E-Series ( Serial – LPT – 2xDVI – 6xUSB – Lan – 2xPS/2 – VGA – Charger )

درباره نویسنده