منو اصلی

اگر روی لپ تاپ آب ریخت چه کنیم؟

اگر روی لپ‌تاپ آب ریخت چه کار کنیم؟

موضوع قابل بحث این است که برای پخش مایع و قرار گرفتن آن روی لپ تاپ ، تنها چند ثانیه قرصت دارید تا باتری لپ تاپ را خارج کرده و آداپتور را از برق جدا کنید . اگر هر چه سریعتر ...
0