منو اصلی

بوق های بایوس در هنگام روشن کردن کامپیوتر

آشنایی با انواع بوق های بایوس در هنگام روشن کردن کامپیوتر

مطمئناً شما نیز صدا و بوق‌هایی که هنگام روشن کردن کامپیوتر از درون کیس‌تان به گوش می‌رسد را شنیده‌اید. همگی این بوق ها از جانب مادربورد شما هستند.تفاوت این بوق ها از نوع آن و تعداد آن‌هاست که بیانگر یک ...
0