منو اصلی

تامین اجتماعی

بیمه بیکاری در ایران به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

بنا به عرف، مردم تصور می‌کنند که هر شخص بیکاری می‌تواند از قانون شرایط بیمه بیکاری استفاده کند، اصولا بیکار به شخصی گفته می‌شود که بنا به میل و اراده خود، بیکار نشده و بنابراین می‌تواند از شرایط بیمه بیکاری ...
0