منو اصلی

شرکت دلیران سی ساله شد

دلیران نمایندگی رسمی دل در ایران

شرکت دلیران سی ساله شد

  جشن سی سالگی شرکت دلیران با مدیریت جناب آقای مهندس علی ظاهری    [caption id="attachment_4674" align="alignnone" width="1024"] کیک سی سالگی شرکت دلیران[/caption]   [caption id="attachment_4478" align="aligncenter" width="723"] متن تقدیر و تشکر پرسنل از مدیریت[/caption]  [caption id="attachment_4675" align="aligncenter" width="576"] مدیریت محترم شرکت دلیران[/caption]  [caption id="attachment_4676" align="aligncenter" width="576"] ...
0