منو اصلی

KM PLAYER

رفع مشکل سیاه شدن پخش فیلم در KM Player

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در مواقعی یک فیلم را در KMP باز نمایید اما در این هنگام مشاهده نمایید که صدای فیلم را میشنوید اما تصویر آن را ندارید و در اصل تصویر محیط KMP شما ...
0